Overblijven op school

Samen eten en dan lekker spelen!

“Mijn kinderen maken twee keer per week gebruik van de eeTClub!
Dat is prima geregeld, ze hoeven niet over straat en ze hebben het er naar hun zin.
Ik hoef me daar geen zorgen over te maken.”

Veel ouders werken allebei. Daarom regelt de Stichting Eetclub voor meerdere basisscholen in Tilburg en De Kempen het overblijven op de school. Kinderen verdienen het om een fijne lunchpauze te hebben, zodat zij fris en ontspannen aan de middag op school kunnen beginnen. In de eeTClub werken we met vrijwillige overblijfkrachten of met beroepskrachten, dat hangt af van de afspraken met de school. We maken met alle overblijfkrachten goede afspraken, zodat zij erop kunnen letten dat alle kinderen zich thuis voelen in de eeTClub!

Eten en spelen
Het doel van de Eetclub is heel simpel: kinderen de kans geven in overzichtelijke groepen en in alle rust hun boterham op te eten om daarna – onder toezicht van volwassenen – ongestoord te kunnen spelen. Om alles goed te laten verlopen, hanteren we als richtlijn dat er 1 overblijfkracht aanwezig is op 15 tot 18 kinderen.
Het is de bedoeling dat kinderen zelf hun boterhammen, drinken en fruit meenemen.

Servicebureau Kinderopvang
Op deze site vindt u op welke scholen de eeTClub actief is.
De administratie en ondersteuning heeft de stichting ondergebracht bij 
de Directeuren van de eeTClubs en/of de eetclubcoordinator op de school.

Het overblijven is prima geregeld!